Prosjekt B

Domenemodell 0.6

Endringshistorie

Dato Versjon Beskrivelse Person
16.03.04 0.1 Første utkast Jesro Christoffer Cena
30.03.04 0.2 Har lagt til innledning, definisjoner av forestilling og server/tjener og domenemodeller for første iterasjon og ferdig produkt. Jesro Christoffer Cena
31.03.04 0.3 Erstatta feil utgåve av domenemodellane med dei riktige. :) Jesro Christoffer Cena
26.04.04 0.4 Revidert domenemodell for det ferdige produktet. Jesro Christoffer Cena
28.04.04 0.5 Revidert domenemodell for det ferdige produktet. Jesro Christoffer Cena
03.05.04 0.6 Revidert domenemodell for det ferdige produktet, igjen. Jesro Christoffer Cena

Innhold

  1. Innledning
  2. Definisjoner
  3. Domenemodell
  4. UML-stereotyper

1. Innledning

Det er viktig å få klarhet i en del begreper som blir brukt i dette prosjektet, slik at man unngår misforståelser.

Første del inneholder formål og omfang av dette dokumentet. I del to finner man forklaringer på en del begreper og uttrykk brukt for å beskrive dette prosjektet og dets funksjonalitet. Tredje del er viet til prosjektets domenemodeller, fra første leveranse til ferdig produkt.

1.1 Formål

Dette dokumentet skal være et supplement til øvrig dokumentasjon om prosjektet og gir forklaringer på ein del begreper og uttrykk som blir brukt. Bruk gjerne dette dokumentet som et oppslagsverk.

1.2 Omfang

Begrepslisten omfatter begreper i tilknytning til et internettbasert billettsystem. Den vil derfor inneholde en del tekniske fagtermer, der det forsøkes å gi en forklaring på disse.

1.3 Referanser

Komplett liste over dokumenter som dette dokumentet referer til:

1.4 Oversikt over dokumentet

Kapittel 2 i begrepslisten inneholder definisjoner på begreper som blir brukt i prosjektets øvrige dokumentasjon.

2. Definisjoner

2.1 Kunde

En er en person som benytter seg av billettbestillingssystemet.

2.2 Bestilling

Et gitt antall billetter bestilt av en kunde til et arrangement. Hver bestilling har et referansenummer.

2.3 Forestilling

En bestemt oppsetning, for eksempel en film, et teaterstykke, en fotballkamp eller lignende.

2.4 Sal

En sal er det fysiske sted hvor et arrangement foregår. Denne har et begrenset antall seter.

2.5 Arrangement

Et arrangement er en forestilling i en sal på et bestemt tidspunkt.

2.6 Sete

Sete er en gruppe sitteplasser innen samme prisklasse. En sal kan ha en eller flere seter, altså prisklasser. Prisen for hver setegruppe bestemmes ved hvert arrangement.

2.7 Bygning

En bygning inneholder en eller flere saler. Bygninger er avgrenset til et geografisk sted. En bygning kan også være en samling saler innenfor en og samme organisasjon.

2.8 Arrangør

Arrangøren administrerer salene i en bygning og bestemmer hvilke forestillinger som skal vises i hver sal. Arrangørene vil ha utvidet tilgang til informasjon innenfor sin bygning.

2.9 Billettluke

Hver bygning har en billettluke knyttet til seg. Billettluken har ansvaret for salg av bestilte billetter i tillegg til ordinært salg lokalt, og kan også administrere setene i aktuelle saler.

2.10 Referansenummer

Hver bestilling har et unikt referansenummer. Dette referansenummeret blir brukt for å kunne hente frem informasjon om bestillingen i billettluken.

2.11 Ryddetid

Den tiden som trengs for å gjøre klar en sal mellom to forestillinger. Neste forestilling kan ikke starte før ryddetiden er over.

2.12 Datatekniske termer

2.12.1 Internett

Et globalt, desentralisert nettverk av datamaskiner. Dette er infrastrukturen som benyttes av flere ulike former for utveksling av data.

2.12.2 WWW/Verdensveven

En tjeneste tilgjengelig på internett for å få tilgang til HTML-dokumenter.

2.12.3 Server/tjener

En server eller tjener er den eller de maskiner som kjører nettverksrelaterte applikasjoner og leverer data til andre datamaskiner i nettverket.

3. Domenemodell

3.1 Iterasjon 1

Domenemodell for iterasjon 1 med kun Domenemodell for iterasjon 1 med kun entitetar for denne iterasjonen

3.2 Ferdig modell

Domenemodell for det ferdige produktet Domenemodell for det ferdige produktet Domenemodell for det ferdige produktet Domenemodell for det ferdige produktet Domenemodell for det ferdige produktet

4. UML-stereotyper

Validerende XHTML 1.1 Validerende CSS