Prosjekt B

Designmodell - funksjonalitet 2.2

Endringshistorie

Dato Versjon Beskrivelse Person
23.04.04 1.0 Versjon 1.0 Tom Sæterbø
27.04.04 2.0 Litt Flisespikkeri Tom Sæterbø
04.05.04 2.1 La til ny pakke(Tid), ga BillettBestilling nytt navn(BillettOgInfo), la til diagrammer Tom Sæterbø
07.05.04 2.2 Flyttet hjelpefunksjoner fra Kontroll til Tid, fjernet klassen Endre fra Arrangor. Oppdaterte diagrammer og fjernet for Kontroll siden den ikke har noen klasser lengre. Tom Sæterbø

Innhold

  1. Introduksjon
  2. Oversikt
  3. Kontroll
  4. Arrangor
  5. BillettOgInfo
  6. Sikkerhet
  7. Tid

1. Introduksjon

1.1 Hensikt

Vise hvordan funksjonene som den delen av systemet som binder sammen brukergrensesnittet med databasen er organisert.

1.2 Omfang

Dokumentet beskriver ulike pakker, og klasser disse inneholder, i tillegg til relasjonene mellom disse.

1.3 Definisjoner og forkortelser

Det er ikke brukt noen forkortelser.

1.4 Referanser

1.5 Oversikt over dokumentet

Resten av dokumentet inneholder en detaljert oversikt over pakker som denne delen av systemet bruker.

2. Oversikt

2.1 Introduksjon

2.2 Pakker

Pakkediagram:

Et latterlig pakkediagram

3. Kontroll

3.1 Beskrivelse

En overstående pakke som gir tilgang til de andre pakkene. Alle funksjonskall fra brukergrenesesnittet går via denne pakken. Inneholder ingen klasser eller funksjoner.

3.2 Klasser

Har ingen klasser

3.3 Designmodell

Ingen modell fordi det ikke fins noen klasser

4. Arrangor

4.1 Beskrivelse

Denne pakken inneholder klasser som kun arrangøren kan og har tilgang til å bruke. Operasjonene i disse klassene manipulerer innholdet i databasen så det er ikke anbefalt at enhver får tilgang til disse.

4.2 Klasser

Klasse Type Beskrivelse
Opprett Kontroller Operasjoner for å opprette element i DB
Slette Kontroller Operasjoner for å slette element i DB

4.3 Designmodell

Bilde av designmodellen

5. BillettOgInfo

5.1 Beskrivelse

Denne pakken inneholder klasser som kunden trenger for å ha nytte av systemet, dvs operasjoner i forbindelse med bestilling og kjøp av billetter. I tillegg til henting av forskjellig informasjon.

5.2 Klasser

Klasse Type Beskrivelse
Billett Kontroller Operasjoner som angår bestilling, reservasjon og annet i tilknyttning til billetter
HentInfo Kontroller Operasjoner for å hente informasjon om element i DB

5.3 Designmodell

Bilde av designmodellen

6. Sikkerhet

6.1 Beskrivelse

Pakke for å gi systemet et visst nivå av sikkerhet. Den er også nødvendig for å gi bruker tilgang til de andre pakkene.

6.2 Klasser

Klasse Type Beskrivelse
Innlogging Kontroller Operasjoner for å logge seg inn på systemet

6.3 Designmodell

Bilde av designmodellen

7. Tid

7.1 Beskrivelse

Pakken inneholder klasser som blir brukt til å hente tidspunkt fra databasen, vise tidspunkt, endre/legge til tid og andre funksjoner som har med tidspunkt å gjøre.

7.2 Klasser

Klasse Type Beskrivelse
Dato Kontroller Inneholder funksjoner for å vise og forandre dato
Klokke Kontroller Inneholder funksjoner for å vise og forandre tidspunkt
LangDato Kontroller Inneholder funksjoner for å vise og forandre både tidspunkt og dato, tar i bruk klassene Klokke og Dato
Hjelpefunksjoner Kontroller Inneholder noen nyttige funksjoner som GUI har bruk for

7.3 Designmodell

Bilde av designmodellen

Validerende XHTML 1.1 Validerende CSS