Prosjekt B

Risikoliste 0.2

Endringshistorie

Dato Versjon Beskrivelse Person
27.03.04 0.1 Første utkast Jesro Christoffer Cena
02.04.04 0.2 Lagt til risiko ID T2-1 til T2-3 og T4-1 til T4-3. Jesro Christoffer Cena

Risikoliste

ID T1-1
Risiko Produktet blir ikke tatt i bruk
Konsekvens Store utgifter og ingen inntjeningsmulighet. Mye bortkastet arbeid.
Sannsynlighet Lav
Alvorlighet Høy
Tiltak Oppfylle kravspesifikasjonen. Markedsføre produktet. Gjøre systemet enkelt å bruke.
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T1-2
Risiko Prosjektet blir ikke ferdig innen leveringsfrist
Konsekvens Ytterligere kostnader og ventetid for kjøper
Sannsynlighet Høy
Alvorlighet Middels
Tiltak Tilstrebe opprettholdelse av tidsfrister.
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T1-3
Risiko Prosjektet blir ikke ferdig
Konsekvens Prosjektet er mislykket. Bortkastet arbeid og utgifter.
Sannsynlighet Lav
Alvorlighet Høy
Tiltak Holde tidsfrister, gode arbeidsrutiner, følge UP-modellen.
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T1-4
Risiko Etablerte konkurrenter
Konsekvens Vanskelig å slå gjennom med et nytt system
Sannsynlighet Lav
Alvorlighet Høy
Tiltak Markedsføring. Tilby nye og bedre løsninger enn eksisterende systemer.
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T1-5
Risiko Maskinfeil/harddisk-kræsj
Konsekvens Tap av data
Sannsynlighet Liten
Alvorlighet Høy
Tiltak Backup. Speiling av tjenere.
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T1-6
Risiko Nedetid/brutt forbindelse med tjenere.
Konsekvens Ikke tilgang til data, tap av penger.
Sannsynlighet Liten
Alvorlighet Middels
Tiltak Speiling av tjenere, redundans. Alternative forbindelser.
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T2-1
Risiko Ett av teamene blir ikke ferdig i tide
Konsekvens De andre teamene må vente og blir også forsinket som følge av dette.
Sannsynlighet Høy
Alvorlighet Middels
Tiltak Delegere arbeid så vi arbeider mest mulig effektiv og setter opp milepæler/deloppgaver
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T2-2
Risiko Artefakter forsvinner
Konsekvens Arbeidet blir satt tilbake med mange uker.
Sannsynlighet Lav
Alvorlighet Høy
Tiltak Sikkerhetskopier.
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T2-3
Risiko Enkelte medlemmer i et team tar ikke ppgaven seriøst
Konsekvens Arbeidet blir forsinket. Kvaliteten på koden blir dårlig.
Sannsynlighet Middels
Alvorlighet Høy
Tiltak -
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T3-1
Risiko Sykdom/frafall
Konsekvens Overarbeidelse for de andre medlemmene, utsettelse
Sannsynlighet Middels
Alvorlighet Høy
Tiltak Vaksinering og motivering
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T3-2
Risiko Misforståelse av oppgaven
Konsekvens Forsinkelse eller feil produkt
Sannsynlighet Lav
Alvorlighet Høy
Tiltak God kommunikasjon med de andre gruppene. Lese oppgaven ordentlig
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T3-3
Risiko Dårlig/liten kompetanse i PHP
Konsekvens Ikke levert produkt. Begrenset funksjonalitet
Sannsynlighet Lav
Alvorlighet Høy
Tiltak Lese bok om PHP
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T4-1
Risiko Feil i databaseskjema
Konsekvens SQL-databasen vil ikke fungere tilfredstillende med tanke på grafiske grensesnittet.
Sannsynlighet Middels
Alvorlighet Høy
Tiltak Grundig gjennomgang av skjema før implementering.
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T4-2
Risiko Manglende kommunikasjon med de andre teamene
Konsekvens Misforståelser og feil i design
Sannsynlighet Lav
Alvorlighet Middels
Tiltak Gruppemøter og faste kontaktpersoner til de forskjellige teamene
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID T4-3
Risiko SQL-databasen fungerer ikke
Konsekvens Systemet vil ikke fungerer/kan ikke bestille billetter
Sannsynlighet Middels
Alvorlighet Høy
Tiltak Grundig testing av alle deler
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -
ID -
Risiko -
Konsekvens -
Sannsynlighet -
Alvorlighet -
Tiltak -
Endringer Dato Beskrivelse Person
- - -
- - -

Validerende XHTML 1.1 Validerende CSS