Prosjekt B

Hopp til menyen


Møtereferat — Prosjekt B

Saker

 1. Domenemodell

Avgjersler

 1. Domenemodellen
  • Det har vore ein del usikkerheit rundt domenemodellen og implementering av denne. Særleg er problema seter, rader og priskategoriar. Difor har team 4 teke initiativ til dette møtet.
  • Møtet opna med presentasjon av problemet, før vi gjekk gjennom fleire forslag til endringar.
  • Det blir bestemt at "rad" og "seter" blir slått saman til "plass".
  • Det viser seg etter kvart at priskategoriar ikkje er nemnd i oppgåva, så gruppene blir einige om å kutte ut dette.
  • Christoffer tek ansvar for å legge ut ny utgåve av domenemodellen, medan team 4 implementerer denne.

Oppgaven

Prosjekt B