Prosjekt B

Hopp til menyen


Møtereferat — Prosjekt B

Saker

 1. Status
 2. Typer arrangement
 3. Domenemodell
 4. Vise til Carsten
 5. Ellers

Avgjersler

 1. Status
  • Team 2: Manglar nokre småting.
  • Team 3: Småfiks
  • Team 4: Små ting igjen, er klar til iterasjon 3.
  • Gjennomgang av mål for iterasjonane:
   1. Bestilling: Problem med angre kjøp.
    Kjøpe: Samme problem som "Bestilling".
    Logg inn: Kun laga for billettluke.
    Velge arrangement: Fungerer.
    Søke på referanse: Fungerer.
    Skrive ut billett: Ikkje ferdig.
   2. Lage arrangement: Alle venter på team 4.
    Lage forestilling: Fungerer.
    Søk forestilling: Ikkje starta.
    Søk tid: Ikkje starta.
   3. Velge sete: Ikkje starta.
    Vise sal: Ikkje starta.
  • Fleire kommenterer at det er funksjonalitet som bør vere til stades, men som ikkje er spesifisert. Søk på byar, ulike typar forestillingar.
 2. Typer arrangement
  Systemet skal virke for fleire ulike arrangement. Dette må vi implementere snarast.
 3. Demonstrasjon av domenemodellen for team 4
  Forslag til endringar: Forestillingstyper må leggast til.
 4. Demonstrasjon av prosjektet for Carsten
  Ønskjer ein frå kvart team. Frivillige? Avtalar tid for demo for Carsten på møtet i morgon.

Neste møte: 28.04.04 kl. 09.00


Oppgaven

Prosjekt B