Prosjekt B

Hopp til menyen


Møtereferat — Team 2

Saker

 1. Kommentarer til innkallingen
  Godkjent.
 2. Gjennomgang av omforming av sidene til objekt.
 3. Problemer som må fikses:
  • Iterasjon 1:
   1. Problem ved full sal/få ledige billetter. Trenger funksjon for å returnere ledige billetter på forestillingsID.
   2. Valg i kombokser vises ikke som aktive.
  • Iterasjon 2:
   1. Mangler funksjon legg til arrangement. Trenger parametrene forsetillingID, salID og tabell over tidspunkt, tabell med dato fra og dato til.
   2. Mangler side for utskrift av alle arrangement. (for evt. Sletting av arrangement)
 4. Beslutninger
  • Iterasjon 1:
   1. Vi løser problemet ved å få endret funksjonen som brukes til bestilling. Den vil nå ikke lenger bestille dersom det er for få ledige billetter, men da kun returnere antall ledige.
   2. Dette fikser vi umiddelbart.
  • Iterasjon 2:
   1. Gruppe 3 jobber med saken.
   2. Dette skal vi jobbe med fremover.

Referent
Erik Indresøvde


Oppgaven

Prosjekt B