Prosjekt B

Hopp til menyen


Møtereferat — Team 3

Dato: 23/3-2004

Tilstede: Kenneth, Terje, Tom og Svein Rune

Frafall: Ingen

Ikke møtt: Ingen

Varighet: 2t 30min

Saker

  1. Lage sekvensdiagram om brukstilfellene
    • Lagde førsteutkast
  2. Lage en skisse over hvilke funksjoner som må lages
    • Fullført
  3. Estimere arbeidstimer som kommer til å brukes
    • Fullført

Beslutninger

Nr Beslutning Ansvarlig Frist
1 Finskriving av sekvensdiagram i powerdesigner Alle 24.03.04
1 Legge estimatet av arbeidstimer inn på data Svein Rune 24.03.04

Neste møte: 24/3-2004, rom A724, kl: 12.00


Oppgaven

Prosjekt B