Prosjekt B

Hopp til menyen


Møtereferat — Team 3

Dato: 24/3-2004

Tilstede: Kenneth, Terje, Tom og Svein Rune

Frafall: Ingen

Ikke møtt: Ingen

Varighet: 2t 0 min

Saker

  1. Oppdatering med gruppe 1 angående brukstilfelle
    • Gruppe 3's brukstilfeller er godkjent og kommer til å brukes
  2. Avtale med gruppe 4 hvilke funksjoner de skal lage
    • Avklart, gruppe 3 lager en liste over gruppe 4'res funksjoner
  3. Lage en liste over funksjoner gruppe 4 skal lage
    • Fullført

Beslutninger

Nr Beslutning Ansvarlig Frist
1 Oppdatering av sekvensdiagram i powerdesigner Alle 26.03.04
2 Skrive oversikt over funksjoner, og legge de ut på nett Svein Rune 26.03.04
3 Skrive førsteutkast av funksjonene Alle 26.03.04

Neste møte: 26/3-2004, rom A724, kl: 12.00


Oppgaven

Prosjekt B